Συνδέσεις
 
 

  Skip Navigation Links

Βασικές Αρχές Λειτουργίας και Διοίκηση ΔΠΜΣ

Στο ΔΠΜΣ «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφιότητα όσων δικαιούνται σύμφωνα με την Νομοθεσία και κυρίως αποφοίτων Σχολών του ΕΜΠ και άλλων Πολυτεχνικών Σχολών της Ελλάδας, αποφοίτων Σχολών Θετικής Κατεύθυνσης των Ελληνικών ΑΕΙ, καθώς και ισότιμων Σχολών του εξωτερικού. Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών απαιτεί την:

 

και οδηγεί στην απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), το οποίο είναι αναγνωρισμένος τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και δίνει τη δυνατότητα συνέχισης των μεταπτυχιακών σπουδών για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Σύμφωνα με τη Νομοθεσία, το ΔΠΜΣ διοικείται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) η οποία αποτελείται από τα παρακάτω εννέα μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων Σχολών:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΗ
Διαλυνάς Ευάγγελος (Διευθυντής) Καθηγητής Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών,
Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος
Χατζηαργυρίου Νικόλαος Καθηγητής Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών,
Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος
Παπαθανασίου Σταύρος Αν. Καθηγητής Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών,
Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος
Ρογδάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών,
Τομέας Θερμότητας
Καρέλλας Σωτήριος Αν. Καθηγητής Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών,
Τομέας Θερμότητας
Ριζιώτης Βασίλειος Λέκτορας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών,
Τομέας Ρευστών
Βλυσίδης Απόστολος Καθηγητής Σχολή Χημικών Μηχανικών,
Τομέας Σύνθεσης & Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών
Μπαλλής Αθανάσιος Καθηγητής Σχολή Πολιτικών Μηχανικών,
Τομέας Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδομής
Προυσαλίδης Ιωάννης Αν. Καθηγητής Σχολή Ναυπηγών Μηχ. Μηχανικών,
Τομέας Ναυτικής Μηχανολογίας